© Frederik Ringnes/Forsvaret

Våre veteraner, et felles ansvar

Veien fra utenlandstjeneste til livet hjemme kan være krevende. Kunnskap om stressreaksjoner og strategier for å håndtere disse kan gjøre overgangen lettere.

Denne nettressursen er beregnet på kommunale veterankontakter, fastleger, beslutningstakere i kommunen, ansatte i skoler og barnehager og helsepersonell.

Helse, livskvalitet og hverdagsliv i norske veteranfamilier

Da Norges første forskningsstudie om norske veteranfamilier ble lansert høsten 2023, produserte RVTS Øst et webinar om sentrale funn. Helsen og livskvaliteten til veteraner og deres familier står i sentrum. Se webinaret

Studien er utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Les kronikk om temaet i forbindelse med Frigjørings- og veterandagen 8. mai.

 

Foto: Forsvaret

En gruppe soldater går langs en vei i et fremmed land.

Veteraner fra internasjonale operasjoner

En veteran er en person som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Les mer om hva som kjennetegner en veteran, et utenlandsoppdrag og hvem som drar ut fra de ulike forsvarsgrenene.

Foto: Forsvaret

Familie og barn

Militærtjeneste i utlandet påvirker også veteranens familie. Les mer om vanlige utfordringer, og hvordan du som fagperson kan gi støtte og hjelp.

Vanlige helseutfordringer

Å be om hjelp hvis man strever, vet vi kan være vanskelig. Les mer om vanlige helseutfordringer blant veteraner og hvordan du kan hjelpe.

Ressurser for deg som skal hjelpe

Her får du tips om nyttige ressurser som helsepersonell eller kommunene kan henvise videre til selv eller få råd og hjelp av.

Kommunalt veteranarbeid

Les mer om hva rollen som veterankontakt innebærer og få hjelp til å lage en kommunal veteranplan.

E-læring om veteraner

I e-læringsprogrammet får du lære mer om veteraner fra internasjonale operasjoner i utlandet. Programmet er utarbeidet av Horten kommune, Forsvarets Veterantjeneste og RVTS Øst.

Målgruppen er veterankontakter i kommunene, fastleger, helsepersonell, ansatte i barnehager, skoler og annen offentlig forvaltning som møter veteraner i sitt arbeid.

SMART — et stressmestringsverktøy

SMART-appen er et selvhjelpsverktøy med en rekke ulike øvelser. Appen gir kunnskap om hva som skjer med mennesker i stressende perioder.

SMART gir tips, råd og øvelser som kan øke din robusthet mot stress – før, under og etter store påkjenninger.