© Onar Digernes Aase / Forsvaret

Våre veteraner, et felles ansvar

Veien fra utenlandstjeneste til livet hjemme kan være krevende. Kunnskap om stressreaksjoner og strategier for å håndtere disse kan gjøre overgangen lettere.

Denne nettressursen er beregnet på kommunale veterankontakter, fastleger, beslutningstakere i kommunen, ansatte i skoler og barnehager og helsepersonell.

E-læring om veteraner

I e-læringsprogrammet får du lære mer om veteraner fra internasjonale operasjoner i utlandet. Programmet er utarbeidet av Horten kommune, Forsvarets Veterantjeneste og RVTS Øst.

Målgruppen er veterankontakter i kommunene, fastleger, helsepersonell, ansatte i barnehager, skoler og annen offentlig forvaltning som møter veteraner i sitt arbeid.

© Onar Digernes Aase / Forsvaret

Våre veteraner, et felles ansvar

Veien fra utenlandstjeneste til livet hjemme kan være krevende. Kunnskap om stressreaksjoner og strategier for å håndtere disse kan gjøre overgangen lettere. Denne nettressursen er beregnet på kommunale veterankontakter, fastleger, beslutningstakere i kommunen, ansatte i skoler og barnehager og helsepersonell.

Kurstilbud i 2021

Veteraners psykiske helse
Målgruppe: Leger og psykologer.
Dato: 30. – 31. august 2021
Dato: 29. – 30. september 2021

Veteraner og veteranfamilier
Målgruppe: Helsepersonell og andre faggrupper som gjennom sitt arbeid møter veteraner og deres familier.
Dato: 25. november 2021

Lege Olaf Helse i samtale med en pasient på Nasjonal Militærmedisinsk Poliklinikk
Doctor Olaf Helse during a medical call at the National Military Medical Practices in Oslo
© Torgeir Haugaard / Forsvaret

SMART — et stressmestringsverktøy

SMART-appen er et selvhjelpsverktøy med en rekke ulike øvelser. Appen gir kunnskap om hva som skjer med mennesker i stressende perioder.

SMART gir tips, råd og øvelser som kan øke din robusthet mot stress – før, under og etter store påkjenninger.

Apple, the Apple logo, iPad, iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.