© Frederik Ringnes/Forsvaret

Våre veteraner, et felles ansvar

Veien fra utenlandstjeneste til livet hjemme kan være krevende. Kunnskap om stressreaksjoner og strategier for å håndtere disse kan gjøre overgangen lettere.

Denne nettressursen er beregnet på kommunale veterankontakter, fastleger, beslutningstakere i kommunen, ansatte i skoler og barnehager og helsepersonell.

Aktuelt kurstilbud: Veteraners psykiske helse – for leger og psykologer, 26.-27.09.2023

E-læring om veteraner

I e-læringsprogrammet får du lære mer om veteraner fra internasjonale operasjoner i utlandet. Programmet er utarbeidet av Horten kommune, Forsvarets Veterantjeneste og RVTS Øst.

Målgruppen er veterankontakter i kommunene, fastleger, helsepersonell, ansatte i barnehager, skoler og annen offentlig forvaltning som møter veteraner i sitt arbeid.

En gruppe soldater går langs en vei i et fremmed land.

Veteraner fra internasjonale operasjoner

En veteran er en person som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Les mer om hva som kjennetegner en veteran, et utenlandsoppdrag og hvem som drar ut fra de ulike forsvarsgrenene.

Foto: Forsvaret

Familie og barn

Militærtjeneste i utlandet påvirker også veteranens familie. Les mer om vanlige utfordringer, og hvordan du som fagperson kan gi støtte og hjelp.

Vanlige helseutfordringer

Å be om hjelp hvis man strever, vet vi kan være vanskelig. Les mer om vanlige helseutfordringer blant veteraner og hvordan du kan hjelpe.

Ressurser for deg som skal hjelpe

Her får du tips om nyttige ressurser som helsepersonell eller kommunene kan henvise videre til selv eller få råd og hjelp av.

Kommunalt veteranarbeid

Les mer om hva rollen som veterankontakt innebærer og få hjelp til å lage en kommunal veteranplan.

Studie fra NKVTS om veteranfamilier

Deltakelse i internasjonale operasjoner har ikke bare betydning for veteranen selv, men også for nære pårørende som barn, ektefelle/samboer, familie og venner.

I en studie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress undersøkes følgende tema, i en norsk kontekst:

  • Hvordan oppfatter veteraner og deres familiemedlemmer egen helse og livskvalitet i lys av deltagelse i internasjonale operasjoner?
  • Hvilke faktorer har betydning for familiens mestring av hverdagslivet før, under og etter deployering?

Et viktig mål med prosjektet er å få kunnskap om hvordan veteraner og deres familier på best måte kan følges opp etter deltakelse i utenlandsoperasjoner.

Pilot Harald Grindheim sammen med familien i cockpiten på C-130J Hercules flyet som han fløy hjem fra Afghanistan, etter at oppdraget med og være en del av Tactical Airlift Detachment bidraget i ISAF styrken er ferdig.
© Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

SMART — et stressmestringsverktøy

SMART-appen er et selvhjelpsverktøy med en rekke ulike øvelser. Appen gir kunnskap om hva som skjer med mennesker i stressende perioder.

SMART gir tips, råd og øvelser som kan øke din robusthet mot stress – før, under og etter store påkjenninger.