© Frederik Ringnes/Forsvaret

Våre veteraner, et felles ansvar

Veien fra utenlandstjeneste til livet hjemme kan være krevende. Kunnskap om stressreaksjoner og strategier for å håndtere disse kan gjøre overgangen lettere.

Denne nettressursen er beregnet på kommunale veterankontakter, fastleger, beslutningstakere i kommunen, ansatte i skoler og barnehager og helsepersonell.

Rapoortlansering: Helse, livskvalitet og hverdagsliv i norske veteranfamilier

RVTS Øst inviterer 7. desember til et gratis webinar om livet i norske veteranfamilier.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har gjennomført en studie som undersøker hvordan familielivet påvirkes av deltagelse i en internasjonal operasjon. Dette er den første norske studien som er gjennomført på området. Målet med forskningsprosjektet var å få mer kunnskap som kan brukes i det forebyggende arbeidet for disse familiene.

Velg selv når du vil se webinaret! Tilgjengelig til 15. januar 2024.

Pilot Harald Grindheim sammen med familien i cockpiten på C-130J Hercules flyet som han fløy hjem fra Afghanistan, etter at oppdraget med og være en del av Tactical Airlift Detachment bidraget i ISAF styrken er ferdig.
© Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
En gruppe soldater går langs en vei i et fremmed land.

Veteraner fra internasjonale operasjoner

En veteran er en person som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Les mer om hva som kjennetegner en veteran, et utenlandsoppdrag og hvem som drar ut fra de ulike forsvarsgrenene.

Foto: Forsvaret

Familie og barn

Militærtjeneste i utlandet påvirker også veteranens familie. Les mer om vanlige utfordringer, og hvordan du som fagperson kan gi støtte og hjelp.

Vanlige helseutfordringer

Å be om hjelp hvis man strever, vet vi kan være vanskelig. Les mer om vanlige helseutfordringer blant veteraner og hvordan du kan hjelpe.

Ressurser for deg som skal hjelpe

Her får du tips om nyttige ressurser som helsepersonell eller kommunene kan henvise videre til selv eller få råd og hjelp av.

Kommunalt veteranarbeid

Les mer om hva rollen som veterankontakt innebærer og få hjelp til å lage en kommunal veteranplan.

E-læring om veteraner

I e-læringsprogrammet får du lære mer om veteraner fra internasjonale operasjoner i utlandet. Programmet er utarbeidet av Horten kommune, Forsvarets Veterantjeneste og RVTS Øst.

Målgruppen er veterankontakter i kommunene, fastleger, helsepersonell, ansatte i barnehager, skoler og annen offentlig forvaltning som møter veteraner i sitt arbeid.

SMART — et stressmestringsverktøy

SMART-appen er et selvhjelpsverktøy med en rekke ulike øvelser. Appen gir kunnskap om hva som skjer med mennesker i stressende perioder.

SMART gir tips, råd og øvelser som kan øke din robusthet mot stress – før, under og etter store påkjenninger.