Ressurser for deg som skal hjelpe

Her får du tips om nyttige ressurser som helsepersonell eller kommunene kan henvise videre til selv eller få råd og hjelp av.

Hvem kan hjelpe veteranene?

Det finnes mange gode hjelpere på veteranfeltet med fagkompetanse og veterankompetanse. Det vil ofte være fastlegene og annet helsepersonell i primærhelsetjenesten som først kommer i kontakt med veteraner som søker helsehjelp.

Helsesjekk under sesjon i Oslo
?Madical check during compulsory military service in Oslo

Nyttige ressurser helsepersonell eller kommunene kan henvise videre til selv eller få råd og hjelp av:

  • DPS
  • BUP
  • NAV
  • familievernkontor
  • RVTS
  • forsvaret

Både Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) vil kunne komme i befatning med veteraner, deres familier og barn.

Regjeringens oppfølgingsplan for veteraner «I tjeneste for Norge»

Veteranforeninger

Veteranorganisasjonene har en viktig rolle for veteranene når de er hjemme i Norge, fortsetter livet i det sivile samfunnet eller fortsetter å være i Forsvaret. De ulike organisasjonene skaper viktige møteplasser og kontaktpunkter for veteraner, og er talerør for sine medlemmer.

De forvalter kameratstøtteordninger, driver informasjonsarbeid og deltar i samfunnsdebatten. Gjennom sitt arbeid styrker de befolkningens kunnskap om veteraner og deres innsats.

Lege Olaf Helse i samtale med en pasient på Nasjonal Militærmedisinsk Poliklinikk
Doctor Olaf Helse during a medical call at the National Military Medical Practices in Oslo

De største veteranorganisasjonene er:

Fra en medaljesermoni for PAT III i Fanehallen på Akershus festning

Forsvarets veterantjeneste

Forsvarets veterantjeneste (FVT) er en fagavdeling i Forsvaret, med ansvar for Forsvarets oppfølging og ivaretaking av veteraner fra internasjonale operasjoner.

FVT er faginstans for veteranspørsmål innad i Forsvaret, og et kontaktpunkt ut mot samfunnet. Avdelingen bidrar blant annet til dokumentasjon av norsk deltakelse i internasjonale operasjoner, og er faglig ansvarlig for den årlige, nasjonale veterankonferansen.

En hovedoppgave for FVT er å koordinere Forsvarets arbeid med oppfølging av tiltakene i Regjeringens handlingsplan for ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner.

Forsvarets åpne dør for veteraner (telefon 800 85 000) besvarer alle typer henvendelser og kan kontaktes livet ut.

Det norske Hercules Flyet i Gao. *** Local Caption *** The Norwegian Hercules Aircraft in Gao.

Forsvarets veteransenter

Forsvarets senter for veteraner byr på et bredt spekter av aktiviteter – eksklusivt for veteraner og deres familier før, under og etter utenlandstjeneste. Senteret er lokalisert i naturskjønne omgivelser ved Bæreia, en sjø sør for byen Kongsvinger. Det ble offisielt åpnet 17. oktober 2008.

Forsvarets veteransenter har blant annet et fullt utstyrt treningsrom, basseng, sykler, ski, lekerom for barn og spille- og filmrom.

Treningsrom ved Forsvarets veteranseneteret på Bæreia
Gym at Bæreia veteran center

Kompetansemiljøet ved NAV Elverum

Etableringen av et eget nasjonalt kompetansemiljø for veteransaker (KMV) ved NAV Elverum har vært et viktig element for å bygge opp kompetanse i Arbeids- og velferdsetaten når det gjelder ivaretakelse av særskilte behov som kan oppstå etter endt tjeneste.

Miljøet består av tre ansatte med kompetanse på veteranområdet og har en informasjons- og veiledningsrolle overfor andre enheter i Arbeids- og velferdsetaten. Kompetansemiljøet er også tilgjengelig for brukere over hele landet.

Kompetansemiljøet NAV Elverum fikk Forsvarets veteranpris i 2020.

Illustrasjonsfoto, minoritet. 
Korporal Priyan Pusparaja. Jobber på Kolsås med logistikk

Familievernkontoret på Hamar

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har bidratt til familieivaretakelse i Forsvaret siden handlingsplanen «I tjeneste for Norge» kom. Familievernkontoret Innlandet, avdeling Hamar, er familieverntjenestens kompetansekontor på familieivaretakelse og har samarbeidet med Forsvaret siden 2011. De deltar blant annet på familiesamlinger i regi av Forsvaret og har ansvaret for å veilede andre familievernkontor i arbeidet med forsvarsfamilier.

Illustrasjonsfoto

Moss DPS

Sykehuset Østfold HF har ved Moss DPS etablert et eget tilbud for behandling av veteraner individuelt og i grupper.

Det individuelle tilbudet er basert på behandlingsmetodene EDMR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) og CT-PTSD.

Gruppetilbudet inkluderer veteraner med flere typer diagnoser, der man vurderer at erfaringer fra tjeneste sannsynlig har bidratt til utvikling av de psykiske helseplagene. Overordnet målsetting er skamreduksjon, økt livskvalitet og symptomlette, gjennom gjenkjennelse, kameratstøtte og felles målrettet arbeid mot eksponering for det som er vanskelig.

 

Synstest og legesjekk under sesjon / Eye examination and medical check during compulsory military service

Nyttige filmer om veteraner

Det finnes flere korte filmer som gir en rask innføring om veteraner fra internasjonale operasjoner, som kan være til nytte for deg som skal hjelpe.

 

RVTS Midt har laget en informasjonsfilm om veteraner, hvor man trekker fram nyttig kunnskap for fastleger og NAV i møte med veteraner.

Året etter hjemkomst fra en internasjonal operasjon har Forsvaret et proaktivt oppfølgingsansvar. Denne filmen fra Forsvaret forteller mer om dette programmet og veteraner.

Forsvaret har laget denne filmen om veteraner fra internasjonale operasjoner, hvor veteraner selv gir sin historie fra tjenesten i utlandet

Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS)

Institutt for militærpsykiatri og stressmestring (IMPS) / Forsvarets sanitet har fagansvar for psykiatri i Forsvaret. Instituttets kjernevirksomhet er forebygging og behandling av stressrelaterte helseplager.

Ved IMPS arbeider det psykiatere og psykologer med spesialkompetanse på traume- og stressrelaterte helseplager. IMPS er et supplement til sivil spesialisthelsetjeneste, og har regionale team lokalisert fem ulike steder i landet. Her kan man få tilbud om målrettet og avgrenset behandling av psykiske helseplager, uavhengig av om man er stadig tjenestegjørende eller veteran. IMPS kan også bistå med å finne hjelp i det sivile helsevesenet.

SMART — et stressmestringsverktøy

SMART-appen er et selvhjelpsverktøy med en rekke ulike øvelser. Appen gir kunnskap om hva som skjer med mennesker i stressende perioder.

SMART gir tips, råd og øvelser som kan øke din robusthet mot stress – før, under og etter store påkjenninger.