Kommunalt veteranarbeid

Les mer om hva rollen som veterankontakt innebærer og få hjelp til å lage en kommunal veteranplan.

Veterankontakten i kommunen skal gjøre for veteranene og deres familier å få tilgang til offentlige tjenester. Veteranområdet omfatter ikke bare veteranene selv, men også deres familier og det lokalsamfunnet de er en del av.

Teknikere fra 339 Special Operation Aviation Squadron (SOAS) med Bell 412 helikoptere på øvelse i Norge sammen med Forsvarets spesialkommando (FSK) *** Local Caption *** Technicians from 339 Special Operation Aviation Squadron (SOAS) with Bell 412 helicopters during a exercise in Norway with Forsvarets spesialkommando (FSK) / Norwegian Special Operation Commando

Rollen som veterankontakt innebærer å:

  • ha god kjennskap til kommunens veteranplan eller strategi
  • ha oversikt over kommunens tilbud til veteraner og deres familier
  • være oppdatert på veteranfeltet og veilede veteraner i hjelpesystemet
  • være kommunes kontaktpunkt for veteraner, andre kommuner, aktører innenfor feltet, veteranorganisasjoner og Forsvaret
  • holde kommunens informasjon til veteraner oppdatert
  • bidra til at kommunen jevnlig informerer sine ansatte om veteranfeltet
  • ha kunnskap om sentrale aktører innenfor feltet og deres tilbud

Det er ingen forutsetning å være veteran selv.

En av luftforsvaret bell 412 helikoptere gjennomfører trening på evakuering av skadde soldater under utdanningskontroll til Norwegian Task unit 7- I august vil Norwegian Task Unit 7 ta over oppdraget fra Norwegian Task Unit 6. Før avreise gjennomfører Nortu 7 utdanningskontroll på Rena før avreise til Irak. *** Local Caption *** Soldiers from Telemark battalion conducting training before deployment to Iraq in august.

Veteranplaner

Alle norske kommuner bør lage en veteranplan for oppfølging av veteraner i sin kommune. Alle veteraner bor i en kommune, og det er kommunene som er den primære tjenesteleverandør, også til denne gruppen.

Forsvaret har laget et grunnlag for utvikling av en kommunal veteranplan. I den finner kommuner som vil lage en veteranplan et utvalg gode tiltak som kan vurderes.

Norske styrker som skal til Irak på gardermoen militære flystasjon. *** Local Caption *** Norwegian soldiers travling to Iraq, to be part of Operation Inherent Resvolve.

Regjeringens oppfølgingsplan (2014) slår fast følgende:

  • Det bør legges til rette for bedre samhandling og utvikling av lokale tiltak for oppfølging og ivaretakelse av personell som har vært i internasjonal tjeneste.
  • Kommunene oppfordres til å utarbeide kommunale eller interkommunale veteranplaner. Planene bør fokusere på behov til veteraner og deres familier, med fokus på samhandling mellom ulike kommunale aktører.
  • Sentrale elementer i planene bør være kompetanseheving, beskrivelse av forpliktende samarbeid mellom relevante aktører, og ivaretakelse av veteraner og deres familier, som har behov for ulike tilbud.
Soldater fra Hans Majestets Kongens Garde, Cyberforsvaret og Forsvarets fellestjenester på grunnleggende lagførerkurs på Heimevernets skole- og kompetansesenter. Kurset er et samarbeid mellom Heimevernet og Hæren for å utdanne flere lagførere.

Soldatene kan brukes i ledende menig-funksjoner resten av førstegangstjenesten, og de kan gå rett inn i Heimevernet som lagførere når de dimmiterer fra førstegangstjenesten. *** Local Caption *** Soldiers from His Majesty The Kings Guard, the Norwegian Armed Forces Cyber Defence and the Norwegian Amred Forces Joint Support Services attending a squad leaders course on The Home Guards School- and Competence Center.

Sentralt i veteranarbeidet

Anerkjennelse for innsatsen veteranene har gjort er viktig. Uavhengig av ulike oppfatninger om norsk deltakelse i krig og konflikt, fortjener veteranen anerkjennelse og respekt for sin innsats. Ivaretakelse og proaktiv jobbing fra kommunen virker forebyggende og vil oppleves positivt. Det er viktig å sikre kompetanse om veteraner i kommunale instanser. Oppfølging skjer med bakgrunn i et definert behov, både for veteraner og deres familie og pårørende. Problematikken kan være kompleks. Det krever helhetlig oppfølging og samhandling mellom instanser.

Lagfører fra ingeniørbataljonen snakker med vognkommandør på en broleggings panservogn. *** Local Caption *** Brigade North training with USMC during exersice Rein 2 that are the biggest exersice in 2020.