Familie og barn

Militærtjeneste i utlandet påvirker også veteranens familie. Les mer om vanlige utfordringer, og hvordan du som fagperson kan gi støtte og hjelp.

Utenlandstjeneste kan være en påkjenning for familien – både før, under og etter oppdraget. Forberedelser i forkant og tilvenning i etterkant forlenger utenlandsoppdraget, og skaper avstand og uro i familien.

Jeg var og er utrolig stolt over pappa. Han har vært med å hjelpe. Selv om jeg hadde det vondt de månedene han var borte, så er det viktig å tenke på at de stakkars menneskene har det verre. Han var der nede for å hjelpe dem.

– Fra studien «Når mor eller far drar i krig» (Lindboe, 2015)

En kunnskapsoppsummering (RBUP Øst og Sør, 2016 (PDF)) beskriver konsekvenser for familien i forbindelse med militær utenlandstjeneste. Konsekvenser av utenlandsoppholdet for den som reiste ut, den hjemmeværende partneren og barna ble undersøkt.

Utfordringene som ble rapportert hyppigst var:

For militært innsatspersonell:

  • før utreise: usikkerhet for seg og familien
  • under utenlandstjeneste: savn etter og bekymringer for familien
  • etter hjemkomst: problemer i parforholdet, samlivsbrudd og tilpasningsproblemer

For den hjemmeværende partneren:

  • før utreise: bekymringer og opplevelser av uforutsigbarhet
  • under utenlandstjenesten: følelsesmessige belastninger, behov for informasjon og kontakt med den deployerte, og utfordringer knyttet til henholdsvis barnas reaksjoner, hverdagslivet og egen deltakelse i arbeidslivet

For barna:

  • Før utreise: følelsesmessige reaksjoner, behov for forutsigbarhet
  • Under utenlandstjenesten: foreldre rapporterer i ulik grad om negative følelsesmessige reaksjoner, men her er store variasjoner – en internasjonal oversikt fant ikke forskjell i problemer blant barn av deployerte foreldre sammenliknet med barn av ikke-deployerte foreldre

Tips: Se gjerne filmen fra NRK Super i serien «Bli med heim» om en veteranfamilie og deres utfordringer. 

 

Regjeringens handlingsplan «I tjeneste for Norge» beskriver flere tiltak for veteranfamilier: Regionale familiekoordinatorer, skreddersydd informasjon, bedre oppfølging av de hjemme pluss styrket samarbeid mellom Forsvaret og det sivile hjelpeapparatet. Forsvaret skal gi støtte til de ansattes familie og pårørende. Det skal legges til rette for god kontakt mellom familien og Forsvaret, noe som er nødvendig for å kunne ivareta familiens behov. Informasjon og støtte gis for at familiens belastning skal bli minst mulig som følge av tjenesten.

Rapport: Helse, livskvalitet og hverdagsliv i norske veteranfamilier

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har gjennomført en studie som undersøker hvordan familielivet påvirkes av deltagelse i en internasjonal operasjon.

Dette er den første norske studien som er gjennomført på området. Målet med forskningsprosjektet var å få mer kunnskap som kan brukes i det forebyggende arbeidet for disse familiene.

Pilot Harald Grindheim sammen med familien i cockpiten på C-130J Hercules flyet som han fløy hjem fra Afghanistan, etter at oppdraget med og være en del av Tactical Airlift Detachment bidraget i ISAF styrken er ferdig.
© Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

SMART — et stressmestringsverktøy

SMART-appen er et selvhjelpsverktøy med en rekke ulike øvelser. Appen gir kunnskap om hva som skjer med mennesker i stressende perioder.

SMART gir tips, råd og øvelser som kan øke din robusthet mot stress – før, under og etter store påkjenninger.