© Frederik Ringnes/Forsvaret

Våre veteraner, et felles ansvar

Veien fra utenlandstjeneste til livet hjemme kan være krevende. Kunnskap om stressreaksjoner og strategier for å håndtere disse kan gjøre overgangen lettere. Denne nettressursen er beregnet på kommunale veterankontakter, fastleger, beslutningstakere i kommunen, ansatte i skoler og barnehager og helsepersonell. Aktuelt: Veteraner bryr seg om krigen i Ukraina 

E-læring om veteraner

I e-læringsprogrammet får du lære mer om veteraner fra internasjonale operasjoner i utlandet. Programmet er utarbeidet av Horten kommune, Forsvarets Veterantjeneste og RVTS Øst.

Målgruppen er veterankontakter i kommunene, fastleger, helsepersonell, ansatte i barnehager, skoler og annen offentlig forvaltning som møter veteraner i sitt arbeid.

Studie fra NKVTS om veteranfamilier

Deltakelse i internasjonale operasjoner har ikke bare betydning for veteranen selv, men også for nære pårørende som barn, ektefelle/samboer, familie og venner.

NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) har igangsatt en studie om veteranfamilier og inviterer veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner i perioden 2012 – 2019, deres ektefelle/samboer med felles barn, til å delta.

Pilot Harald Grindheim sammen med familien i cockpiten på C-130J Hercules flyet som han fløy hjem fra Afghanistan, etter at oppdraget med og være en del av Tactical Airlift Detachment bidraget i ISAF styrken er ferdig.
© Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

SMART — et stressmestringsverktøy

SMART-appen er et selvhjelpsverktøy med en rekke ulike øvelser. Appen gir kunnskap om hva som skjer med mennesker i stressende perioder.

SMART gir tips, råd og øvelser som kan øke din robusthet mot stress – før, under og etter store påkjenninger.

Apple, the Apple logo, iPad, iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.