© Frederik Ringnes/Forsvaret

Våre veteraner, et felles ansvar

Veien fra utenlandstjeneste til livet hjemme kan være krevende. Kunnskap om stressreaksjoner og strategier for å håndtere disse kan gjøre overgangen lettere. Denne nettressursen er beregnet på kommunale veterankontakter, fastleger, beslutningstakere i kommunen, ansatte i skoler og barnehager og helsepersonell.

Helse, livskvalitet og hverdagsliv i norske veteranfamilier

Da Norges første forskningsstudie om norske veteranfamilier ble lansert høsten 2023, produserte RVTS Øst et webinar om sentrale funn. Helsen og livskvaliteten til veteraner og deres familier står i sentrum. Se webinaret

Studien er utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Les kronikk om temaet i forbindelse med Frigjørings- og veterandagen 8. mai.

 

Foto: Forsvaret

E-læring om veteraner

I e-læringsprogrammet får du lære mer om veteraner fra internasjonale operasjoner i utlandet. Programmet er utarbeidet av Horten kommune, Forsvarets Veterantjeneste og RVTS Øst.

Målgruppen er veterankontakter i kommunene, fastleger, helsepersonell, ansatte i barnehager, skoler og annen offentlig forvaltning som møter veteraner i sitt arbeid.

SMART — et stressmestringsverktøy

SMART-appen er et selvhjelpsverktøy med en rekke ulike øvelser. Appen gir kunnskap om hva som skjer med mennesker i stressende perioder.

SMART gir tips, råd og øvelser som kan øke din robusthet mot stress – før, under og etter store påkjenninger.